> 20 กรกฎาคม 2561
ผู้ว่าฯ จ.สมุทรสงคราม พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีลในวันธรรมสวนะ รณรงค์ไม่หิ้วถึงพลาสติกนำอาหารมาใส่บาตรขอให้เน้นการใช้ถุงผ้าเพื่อลดปัญหาขยะ


> 19 กรกฎาคม 2561
ทุกภาคส่วนในจังหวัดตรัง รวมพลังกันขับเคลื่อนวาระสำคัญของชาติในเรื่องการบริหารจัดการมูลฝอย จัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” เป็นแบบอย่างให้กับประชาชน


> 18 กรกฎาคม 2561
ผู้ว่าฯ ระยอง เปิดสัมมนาการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม "ถูกต้อง มีวินัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม"


> 17 กรกฎาคม 2561
จ.ชลบุรี จัดอบรมโครงการ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกโฟม


> 16 กรกฎาคม 2561
เทศบาลนครตรัง เดินหน้ารณรงค์การคัดแยกขยะให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล


> 13 กรกฎาคม 2561
จังหวัดตราด ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561


> 12 กรกฎาคม 2561
ท้องถิ่นจังหวัดเลย จัดกิจกรรมสำนักงานปลอดขยะ (Zero Waste Office) ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 รับซื้อขยะรีไซเคิล รักษาสิ่งแวดล้อม


> 11 กรกฎาคม 2561
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนบ้านน้ำมิน ความรู้ จิตสำนึก สร้างวินัยเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย


> 6 กรกฎาคม 2561
อบต.ไม้รูด เร่งดำเนินการกำจัดขยะในบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ หลังได้รับงบประมาณ


> 5 กรกฎาคม 2561
ม.ขอนแก่น ออกแบบถังขยะอัจฉริยะ ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม


^ top> 1  2  3  4  5  6 แสดงข่าวทั้งหมด |บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved