> 14 มิถุนายน 2561
เทศบาลเมืองเลย จัดโครงการ สำนักงานปลอดขยะ (Zero wast office ) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามหลัก 3ช


> 13 มิถุนายน 2561
จ.ระยอง จัดกิจกรรมวันทะเลโลกกระตุ้นกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในประเทศไทย และปรับพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกและโฟม


> 12 มิถุนายน 2561
ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่ อ.บ้านโพธิ์ และ อ.แปลงยาว


> 11 มิถุนายน 2561
ท้องถิ่นจังหวัดเลย เผยผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2561


> 8 มิถุนายน 2561
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ที่หนองคาย


> 7 มิถุนายน 2561
กำจัดขยะวุ่นสภา กทม.ล้ม 4 โครงการ


> 6 มิถุนายน 2561
หน่วยงานรัฐ ตัวอย่าง ลดพลาสติก


> 5 มิถุนายน 2561
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เดินหน้าขับเคลื่อนขยายผลโครงการชุมชนไร้ถังขยะ พร้อมรณรงค์ประชาชนทุกภาคส่วน ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก


> 4 มิถุนายน 2561
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ทุกภาคส่วนลด ละ เลิกใช้ขยะพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมจับมือหน่วยงานภาครัฐนำร่องลดการใช้พลาสติกและโฟมในสถานที่ราชการ


> 1 มิถุนายน 2561
รับมือกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์


^ top> 1  2 3  4  5  6 show all |E-SQUARE ENVIRONMENT & ENGINEERING CO., LTD.
16 Soi Ramkhamhaeng 81/1, Ramkhamhaeng Rd.,Huamak,Bangkok 10240 Thailand [view map]
Tel: 0-2374-0245-7 Fax: 0-2374-0248 e-mail: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved