5 ตุลาคม 2560
หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดคลองหลอดวัดราชนัดดา


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยมี พล.ต.ท.วีระชัย กรานคำยี เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ทหาร ตำรวจ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาชนจิตอาสา ผู้แทนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร รวมกว่า 1,600 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกทม. ก่อนแยกย้ายไปร่วมทำกิจกรรม

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามจุดต่างๆ ซึ่งในวันนี้ได้ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ พัฒนาทำความสะอาดทำคลองหลอดวัดราชนัดดา ความยาวประมาณ 1,000 เมตร แบ่งการดำเนินการเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซน A ตั้งแต่ถนนอัษฏางค์ถึงถนนตะนาว ความยาว 380 เมตร โซน B ตั้งแต่ถนนตะนาวถึงถนนดินสอ ความยาว 300 เมตร และโซน C ตั้งแต่ถนนดินสอถึงถนนมหาไชย ความยาว 400 เมตร โดยจะพัฒนาทำความสะอาดสะพาน ตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลอง เก็บขยะและวัชพืชริมคลอง ล้างทำความสะอาดเขื่อนและทางเท้า เช็ดทำความสะอาดและทาสี ราวเหล็กกันตก ทั้งนี้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาจะร่วมกันพัฒนาและทำกิจกรรมจิตอาสา อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ต.ค. 60

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


^ top
< back
E-SQUARE ENVIRONMENT & ENGINEERING CO., LTD.
16 Soi Ramkhamhaeng 81/1, Ramkhamhaeng Rd.,Huamak,Bangkok 10240 Thailand [view map]
Tel: 0-2374-0245-7 Fax: 0-2374-0248 e-mail: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved