3 มกราคม 2561
อธิบดี สถ.ปลื้ม อถล.อุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น


อธิบดี สถ.ปลื้ม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เริ่มต้นปีใหม่รวมพลังทดแทนคุณแผ่นดิน อุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เดินหน้ารวมพลังทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน และเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการอุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพร้อมกันทั่วประเทศ ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยเชิญชวนผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเก็บขยะมูลฝอยไปทิ้งในถังขยะตามประเภทต่างๆด้วย เช่น ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และขยะอินทรีย์หรือเศษอาหาร และเป็นผู้นำในการสร้างจิตสำนึกให้แก่คนในครอบครัว ชุมชน ตำบล และหมู่บ้าน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ซึ่งอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) นี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมมือกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 7,850แห่ง ในการรณรงค์เชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง จนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอากาศวิปริตแปรปรวน ให้เข้ามาร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หรือ อถล. เพื่อร่วมมือกันดูแลครอบครัวให้รู้จักคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะพิษ โดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3ช : ใช้น้อย Reduce ใช้ซ้ำ Reuse และนำมาผลิตเพื่อใช้ใหม่ Recycle รวมถึงเป็นผู้นำในการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่คนในชุมชน ให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

อธิบดี สถ.กล่าวยกตัวอย่างกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาว่า สำหรับทางเหนือ เช่น ที่จังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดตัวอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และร่วมกันทำกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย หรือทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊ว จังหวัดแพร่ เทศบาลตำบลแม่ปิง และเทศบาลตำบลป่าซาง จังหวัดลำพูน ก็มีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกว่า 1000 คน มาช่วยกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมกันอย่างพร้อมเพรียง

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาร่วม 20 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล,) และร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะ สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้แก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ หรือทางจังหวัดชัยภูมิ เช่น เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ที่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตั้งแต่เด็กเยาวชนอายุ 7 ปีขึ้นไปมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ทางด้านภาคใต้ เช่น ที่จังหวัดพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานฯจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองพังงา พร้อมกับเปิดตัวอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมีการแจกหนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและร่วมกิจกรรมเก็บขยะ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก หรือทางองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง จังหวัดยะลา ได้มีการรณรงค์ใช้ตะกร้า ถุงผ้า และปิ่นโตในกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ และร่วมกันทำกิจกรรมเก็บกวาดขยะ คัดแยกขยะหลักจากเสร็จสิ้นกิจกรรมด้วย ส่วนทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ จังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าระย้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย จังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เทศบาลตำบลกะเปอร์ เทศบาลตำบลปากน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดระนองกว่า 10 พื้นที่ ก็มีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กว่า1500 คน มาร่วมแรงร่วมใจเป็นจิตอาสาในการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมนี้ ด้วยเช่นกัน

ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการเปิดตัวอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วม 2,000 คน เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลท่าศาลา ก็มีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กว่า 500 คน หรือองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย จังหวัดตราด ก็มีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กว่า 300 คน หรือในจังหวัดจันทบุรี ที่มีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มาร่วมเปิดตัวอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยร่วมทำบุญใส่บาตรในวันขึ้นปีใหม่ และร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะลงถุง คัดแยกขยะ เก็บขยะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงในจังหวัดสระบุรี ที่มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ให้พี่น้องประชาชน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพื้นที่โดยรอบ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง

อธิบดี สถ.กล่าวเพิ่มเติมว่า อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) นี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งเป้าหมายในการรณรงค์รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ให้ได้อย่างน้อยครอบครัวละ 1 คน ซึ่งในตอนนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) แล้วกว่า 15,000 คน และเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆ ต่อประเทศชาติและเป็นสิริมงคลต่อทุกคนร่วมกันนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ใช้โอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคมที่ผ่านมา เปิดตัวอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ให้ชาวไทยทุกคนได้ร่วมกันทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน และเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการอุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของพวกเรา เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่แผ่นดินไทย

“ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ยังสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ และสามารถติดตามการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงป้ายประกาศในสถานที่ต่างๆ ได้เช่นกัน” อธิบดีกล่าวในตอนท้าย

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


^ top
< back
E-SQUARE ENVIRONMENT & ENGINEERING CO., LTD.
16 Soi Ramkhamhaeng 81/1, Ramkhamhaeng Rd.,Huamak,Bangkok 10240 Thailand [view map]
Tel: 0-2374-0245-7 Fax: 0-2374-0248 e-mail: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved