8 มกราคม 2561
มทร.พระนคร ชูนโยบายเลิก เพื่อ รักษ์ รณรงค์เลิกโฟมและพลาสติก แนะ! นำภาชนะมาใส่อาหารช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม


รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)พระนคร เปิดเผยว่า จากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2555-2559 พบว่าปริมาณขยะประเภทโฟมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 56 ล้านใบต่อวันเป็น 61 ล้านใบต่อวัน เมื่อมาดูข้อมูลล่าสุด ในปี 2559 มีปริมาณขยะประเภทโฟมเกิดขึ้น ประมาณ 1.3 ล้านตันต่อปี เฉลี่ยวันละ 3,704 ตันต่อวัน รวมประมาณ 61 ล้านใบต่อวัน โดยคนไทยสร้างขยะประเภทโฟม 1 ใบต่อคนต่อวัน ซึ่งคนส่วนใหญ่มักใช้โฟมในรูปแบบภาชนะบรรจุอาหาร เมื่อผ่านการใช้แล้วจะปนเปื้อนคราบน้ำมันและคราบสกปรก การจะนำมารีไซเคิลจึงต้องผ่านกระบวนการที่ยากขึ้นและต้นทุนสูง

นอกจากนี้ ยังใช้เวลาในการย่อยสลายหลายร้อยปี เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีนโยบายให้เลิกใช้โฟมและพลาสติก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อนโดยได้จัดโครงการเลิก เพื่อ รักษ์ ภายใต้คำขวัญอนาคตโลกจะสดใส ราชมงคลพระนครร่วมใจ รณรงค์เลิกใช้พลาสติกและโฟม โดยรณรงค์ให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้นำภาชนะมาใส่อาหาร ณ ศูนย์อาหาร ร้านขายเครื่องดื่มของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสามารถรับส่วนลดอาหารและเครื่องดื่มทันที

รศ.สุภัทรา กล่าวต่อว่า โครงการเลิก เพื่อ รักษ์ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้การรณรงค์เกิดผลตอบได้อย่างต่อเนื่องจึงจัดกิจกรรมย่อยๆ ตั้งแต่การจัด Road show ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟม ทั้ง 4 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวศ ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ตลอดจนชี้ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเลิกใช้โฟมและพลาสติก เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเห็นความสำคัญของโครงการและช่วยกันใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก


^ top
< back
E-SQUARE ENVIRONMENT & ENGINEERING CO., LTD.
16 Soi Ramkhamhaeng 81/1, Ramkhamhaeng Rd.,Huamak,Bangkok 10240 Thailand [view map]
Tel: 0-2374-0245-7 Fax: 0-2374-0248 e-mail: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved