14 กุมภาพันธ์ 2561
ไทยตั้งเป้า หลุด 1 ใน 10 ประเทศมีขยะทะเลมากที่สุด


นักวิชาการด้านทรัพยากรทางทะเล ชี้ การแก้ไขปัญหาขยะทะเล ต้องจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เน้นลดการใช้พลาสติกให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกัน ตั้งเป้า ไทยต้องหลุด 1 ใน 10 ประเทศที่มีปริมาณขยะมากที่สุด ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงสถานการณ์ทะเลไทยกับปัญหาขยะในทะเล ว่า ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ พบว่า ขยะทะเลส่วนใหญ่พบในกลุ่มประเทศอาเซียนมากที่สุด ซึ่งประเทศจีนเป็นอันดับ 1 ที่มีปริมาณขยะทะเลมากถึง 3 ล้านต้น รองมาคือ ประเทศอินโดนีเซีย ในขณะที่ประเทศเป็นติดอันดับ 6 ซึ่งมีปริมาณขยะถึง 1 ล้านตัน

ดังนั้น ในปีนี้ประเทศไทยจึงต้องลงมือในการแก้ไขปัญหาขยะอย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยการจัดการกับขยะพลาสติกให้น้อยลงที่สุด โดยเฉพาะพลาสติกจากขวด มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกและอาจมีการจัดเก็บค่าถุงพลาสติในบางพื้นที่ รวมทั้งการนำขยะพลาสติกมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

อย่างไรก็ดี ดร.ธรณ์ กล่าวว่า ขยะทะเลส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการทิ้งขยะลงทะเลโดยตรง ซึ่งขยะทะเลร้อยละ 80 เกิดจากกิจกรรมทางบก มาจากแม่น้ำลำคลอง

ทั้งนี้ ในประเทศไทย ตั้งเป้าต้องจัดการกับปัญหาขยะทะเล โดยให้หลุด 1 ใน 10 ประเทศที่มีขยะทะเลมากที่สุด ขณะเดียวกัน ดร.ธรณ์ ยืนยันว่า การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้า ช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างชัดเจน

แหล่งที่มา : https://news.mthai.com^ top
< back
E-SQUARE ENVIRONMENT & ENGINEERING CO., LTD.
16 Soi Ramkhamhaeng 81/1, Ramkhamhaeng Rd.,Huamak,Bangkok 10240 Thailand [view map]
Tel: 0-2374-0245-7 Fax: 0-2374-0248 e-mail: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved