29 มิถุนายน 2561
โรงพยาบาลห้วยยอด จ.ตรัง งดใช้ถุงพลาสติกใส่ยา เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม


โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง งดใช้ถุงพลาสติกใส่ยา เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

นายแพทย์ปิยวิทย์ เนกขพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยยอพด จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ในแต่ละปีมีผู้มารับบริการจากห้องยาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเป็นจำนวนมทาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งในแต่ละปีมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาที่จ่ายให้ผู้ป่วย โดยเมื่อรับยาไปแล้ว ถุงพลาสติกเหล่านั้นจะกลายเป็นขยะ ไม่สามารถนำมากลับมาใช้ใหม่ได้ ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลห้วยยอด ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนผู้มาใช้บริการ จึงได้ดำเนินมาตรการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา และรณรงค์ให้ประชาชนผู้มาใช้บริการนำถุงผ้ามาใส่ยา

ทั้งนี้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป สถาบันและโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง ต้องยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนผู้รับบริการให้นำถุงผ้ามาใส่ยา เพื่อรณรงค์ให้มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง ลดปัญหาภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้แก่ผู้ป่วย ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

แหล่งข่าว : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์^ top
< back
E-SQUARE ENVIRONMENT & ENGINEERING CO., LTD.
16 Soi Ramkhamhaeng 81/1, Ramkhamhaeng Rd.,Huamak,Bangkok 10240 Thailand [view map]
Tel: 0-2374-0245-7 Fax: 0-2374-0248 e-mail: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved