2 กรกฎาคม 2561
“กลุ่มหญ้าแฝก” กลุ่มคนพันธุ์ R รักษาสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลา รับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน สร้างการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน


นางปราณี ยุ่งทองคำ ประธานกลุ่มกลุ่มหญ้าแฝก เทศบาลนครยะลา เปิดเผยว่า “กลุ่มหญ้าแฝก” กลุ่มคนพันธุ์ R รักษาสิ่งแวดล้อม เกิดจากการรวมตัวกันของพนักงานทำความสะอาดเทศบาลนครยะลา จำนวน 13 คน เพื่อรับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชนภายในเขตเทศบาลนครยะลา โดยได้แรงบันดาลใจจากผู้อำนวยการสาธารณสุขเทศบาลนคร ซึ่งเป็นผู้จุดประกายความคิด และเป็นที่ปรึกษาในการลดปริมาณขยะที่จะเข้าสู่ระบบกำจัดของเทศบาล ให้แก่พนักงานทำความสะอาดของเทศบาลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยสมาชิกกลุ่มหญ้าแฝกเกิดขึ้นตามความสมัครใจ โดยสมาชิกประกอบด้วย พนักงานทำความสะอาดเขต 3 เทศบาลนครยะลา

ทั้งนี้ ทางกลุ่มหญ้าแฝกรับซื้อขยะรีไซเคิลในพื้นที่เขต 3 เทศบาลนครยะลา ประกอบด้วย ชุมชนคุปตาสา ชุมชนหลังกองร้อย ชุมชนธนวิถี และชุมชนการเคหะ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบทำความสะอาดของสมาชิกในกลุ่ม รับซื้อทุกวันเสาร์หมุนเวียนกันไปในแต่ละชุมชน ซึ่งหลังจากการดำเนินกิจกรรมได้ระยะหนึ่ง เราได้ตั้งข้อสังเกตว่า ชุมชนให้ความสนใจในการขายขยะให้กับกลุ่มมากกว่าขายให้กับรถซาเล้ง เนื่องจากต้องการมีส่วนร่วมกับเทศบาล และพบว่าปริมาณขยะที่ต้องจัดเก็บในแต่ละวันลดลง

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่พบนั้น นางปราณี ยุ่งทองคำ กล่าวว่า ในระยะแรก ๆ มีปัญหาเรื่องการคัดแยก เนื่องจากไม่มีความรู้และไม่ทราบวิธีการในการคัดแยกเพื่อให้ได้ราคาดี แต่เมื่อดำเนินกิจกรรมมาประมาณ 1 ปี ทำให้มีประสบการณ์ในการคัดแยกขยะมากขึ้น ส่วนปัญหาอื่นยังไม่พบนอกจากปัญหาราคาขยะที่ลดลงทำให้รายได้ลดลง และยังได้ฝากข้อคิดสำหรับผู้ที่สนใจดำเนินกิจกรรมรับซื้อขยะในชุชมชนโดยร่วมกับ เทศบาลว่า “อดทน ใจเย็น ใฝ่รู้” นอกจากนี้ ยังฝากข้อคิดอีกว่า “หญ้าแฝก เป็นหญ้าของในหลวงมีรากแข็งแรง และแตกหน่อได้ง่าย อยากให้ทุกคนทำกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อในหลวงของเรา”

กลุ่มหญ้าแฝกหรือกลุ่มคนพันธุ์ R รักษาสิ่งแวดล้อมถือเป็นกลุ่มหนึ่งที่ร่วมกันดุแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษด้านขยะ และคาดหวังว่ากลุ่มนี้คงดำเนินงานได้สมชื่อของกลุ่ม คือ “หญ้าแฝก” ที่ในอนาคตจะต้องเป็นกลุ่มที่แข็งแรง และสามารถแตกหน่อสมาชิกได้มากขึ้น เพื่อเป็นการจัดการขยะในบ้านของตนเอง และยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุชมชนอื่นต่อไป

แหล่งข่าว : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์^ top
< back
E-SQUARE ENVIRONMENT & ENGINEERING CO., LTD.
16 Soi Ramkhamhaeng 81/1, Ramkhamhaeng Rd.,Huamak,Bangkok 10240 Thailand [view map]
Tel: 0-2374-0245-7 Fax: 0-2374-0248 e-mail: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved