6 กรกฎาคม 2561
อบต.ไม้รูด เร่งดำเนินการกำจัดขยะในบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ หลังได้รับงบประมาณ


นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีพื้นที่จำนวน 880 ไร่ พื้นที่บางส่วนบริเวณหาดไพริน ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีกองขยะประมาณ 60,000 ตัน

โดยรัฐบาลอนุมัติงบประมาณจำนวน 47 ล้านบาท เพื่อกำจัดขยะโดยใช้วิธีการฝังกลบในพื้นที่เดิม ซึ่ง อบต.ไม้รูด ได้เปิดประมูลตามระเบียบของทางราชการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพวิไล ได้รับการประมูลเข้ารับดำเนินการในวงเงิน 28 ล้านบาท เริ่มดำเนินการในพื้นที่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 สัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ปัจจุบันผู้รับเหมาใช้รถแบคโฮ จำนวน 8 คัน รถบรรทุก 10 คัน เข้าดำเนินการในพื้นที่

นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด ได้ตรวจความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด มีความคืบหน้าในการดำเนินร้อยละ 70 และคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากดำเนินการแล้วเสร็จทาง อบต.ไม้รูดจะได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์เพื่อให้ผู้เช่า คือบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) : PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:PF ดำเนินการบริหารจัดการตามข้อตกลงต่อไป

แหล่งข่าว : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์^ top
< back
E-SQUARE ENVIRONMENT & ENGINEERING CO., LTD.
16 Soi Ramkhamhaeng 81/1, Ramkhamhaeng Rd.,Huamak,Bangkok 10240 Thailand [view map]
Tel: 0-2374-0245-7 Fax: 0-2374-0248 e-mail: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved