15 มีนาคม 2562
ม.พะเยา สั่งหยุดเรียน วันที่ 14-15 มีนาคม 2562 เหตุจากหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก


มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศหยุดการเรียนการสอน และแนวปฏิบัติจากสถานการณ์หมอควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5 และ PM 10) ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และ PM 10 เกินมาตรฐานในพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดพะเยา เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมีการกำหนดมาตรการให้งดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 กรณีส่วนใดที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถงดการเรียนการสอนหรือให้บริการได้ ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้างาน ขอให้เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและงานการใช้ในพื้นที่เสี่ยงต่อต่อหมอกควันและฝุ่นละออง ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาให้บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละออง หยุดงานในวันดังกล่าวได้โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา

ทั้งนี้ สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง โดยในวันนี้ (14 มีนาคม 2562) ค่า PM 2.5 อยู่ที่ 117 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ PM 10 อยู่ที่ 148 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนดูสุขภาพเนื่องจากสถานการณ์หมอควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5 และ PM 10) ยังคงเกิดค่ามาตรฐาน

แหล่งที่มา: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2562^ top
< back
E-SQUARE ENVIRONMENT & ENGINEERING CO., LTD.
16 Soi Ramkhamhaeng 81/1, Ramkhamhaeng Rd.,Huamak, Bangkok 10240 Thailand [view map]
Tel: 0-2374-0245-7 Fax: 0-2374-0248 e-mail: welcome_esquare@yahoo.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved