5 มิถุนายน 2562
รองผู้ว่าฯสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดสมุทรสงคราม


วันนี้ (5 มิ.ย.62) เวลา 09.00 น. ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ 16 นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม และมีนายถิน พิสูจน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในหัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมห่วงใย แก้ไขปัญหาขยะบก สู่ขยะทะเล” ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล การเสวนา และการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอย ในทะเลและการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ตลอดจนเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะถูกพัดพาออกสู่ทะเลอีกด้วย

ที่มาของข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม^ top
< back
E-SQUARE ENVIRONMENT & ENGINEERING CO., LTD. (HEAD OFFICE)
16 Soi Ramkhamhaeng 81/1, Ramkhamhaeng Rd.,Huamak, Bangkok 10240 Thailand [view map]
Tel: 0-2374-0245-7 Fax: 0-2374-0248 e-mail: welcome_esquare@yahoo.com

E-SQUARE FC "One Partner for All Your Problems"


Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved