31 สิงหาคม 2560
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่เกาะสีชัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม


ศูนย์ข่าวศรีราชา-อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมคณะลงพื้นที่เกาะสีชัง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากฝุ่นแป้งกลางทะเล ขยะบนฝั่งและในทะเล และน้ำเสีย หลังสถานการณ์เริ่มทวีความรุนแรง ย้ำต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว

เย็นวานนี้ (31 ส.ค.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายวีระ ทองประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะได้ลงพื้นที่เกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากฝุ่นแป้งกลางทะเล-ขยะบนฝั่ง-ในทะเล และน้ำเสีย โดยมี นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เรือโทภรศิษฐ์ จิตรามวงศ์ ปลัดอำเภอเกาะสีชังฝ่ายความมั่นคง หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า การลงพื้นที่เกาะสีชังในครั้งนี้เพื่อเข้ามาแก้ไปปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเกาะสีชังนั้นมี 3 เรื่องหลัก คือ ปัญหามลพิษจากการจอดเรือเพื่อขนถ่ายสินค้ากลางทะเล ปัญหาขยะบนเรือสินค้ากลางทะเลและขยะบนเกาะสีชัง และปัญหาน้ำเสียจากที่พักอาศัย และโรงแรม โดยปัญหาดังกล่าวจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไข

สำหรับปัญหาการจอดเรือเพื่อขนถ่ายสินค้ากลางทะเลบริเวณรอบเกาะสีชังนั้น โดยเบื้องต้นทางกรมควบคุมมลพิษ ได้ประชุม และลงมติกำหนดค่ามาตรฐานความรุนแรงในกิจกรรมการขนถ่ายสินค้ากลางทะเล โดยเฉพาะ grab ที่ตักสินค้าเพื่อลำเลียงลงเรือควรจะต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจน โดยไม่ใช้ตักสินค้า เช่น แป้งมันสำปะหลังแล้วไม่ควรรีบปล่อยลงสู่เรือเรือลำเลียง เพราะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของสินค้า กระทบต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้น ปัญหาดังกล่าวจะต้องมีมาตรฐานในการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือท้องถิ่น โดยเรื่องนี้กำลังจะออกเป็นกฎกระทรวง และเตรียมเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวงกำหนดใช้ต่อไป

นอกจากนั้น ปัญหาขยะบนเรือสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีปัญหาในข้อกฎหมายที่กรมเจ้าท่าดูแลอยู่ โดยเฉพาะกฎหมายระหว่างประเทศ (มาโปร) ที่เกี่ยวข้องต่อเรื่องขยะ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เพราะหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และมลพิษในทะเล นอกจากนั้น การจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่จะต้องกำหนดโซนนิ่งที่มีความเหมาะสม แม้จะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เรือสินค้าเข้ามาขนถ่ายก็ตาม แต่ต้องกำหนดสถานที่ที่จอดเรือไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่

นายจตุพร กล่าวต่อไปว่า สำหรับขยะบนเกาะสีชัง เริ่มมีปัญหาเนื่องจากขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นวันละ 10 ตัน แต่การกำจัดขยะโดยวิธีการเผานั้นได้เพียง 6 ตันเท่านั้น ดังนั้น ประชาชนบนเกาะสีชัง จะต้องช่วยกันรณรงค์คัดแยกขยะ และขณะนี้ทางเทศบาลฯ มีการประสานงานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีนวัตกรรมในการเผาขยะที่ดี และมีประสิทธิภาพ โดยเตรียมประสานเพื่อวางแนวทางการแก้ไขต่อไป

ส่วนเรื่องปัญหาน้ำเสียบนเกาะสีชังนั้น เนื่องจากอดีตที่ผ่านมา มีประชาชนพักอาศัยไม่มากจึงไม่ได้เข้มงวดต่อระบบบำบัดน้ำเสียจากที่พักอาศัย และโรงแรม แต่ขณะนี้เริ่มมีปัญหาแล้ว ดังนั้น หากไม่รีบดำเนินการควบคุมดูแลจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวในอนาคต อย่างแน่นอน ซึ่งเรื่องนี้ทางเทศบาลฯ ควรจะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กกระจายโดยทั่วเกาะ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

แหล่งข่าว : ผู้จัดการรายวัน


^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved