8 กุมภาพันธ์ 2561
เริ่มแล้ววันแรกชายหาดปลอดบุหรี่ หัวหินไร้ควันนักท่องเที่ยวร่วมมือดี ทั้งยังช่วยเก็บขยะ


วันที่ 1 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานวันแรกของการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 กำหนดมาตรการควบคุม การสูบบุหรี่หรือทิ้งก้นบุหรี่ และขยะมูลฝอยในบริเวณชายหาดที่กำหนด อนุญาตให้สูบบุหรี่หรือทิ้งก้นบุหรี่ตลอดจนขยะมูลฝอยในสถานที่หรือภาชนะที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น โดยพบว่าที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการตามประกาศมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชายหาดปลอดบุหรี่ โดยมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี,นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน,นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวประเภทต่างๆ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

นายบรรณรักษ์ กล่าวว่า สำหรับวันนี้เป็นวันบังคับใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่บนชายหาดเป็นวันแรก จึงจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ทำความเข้าใจกับประชาชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวประเภทต่างๆ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ตระหนัก เห็นความสำคัญและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้ ทั้งนี้นอกจากการสูบบุหรี่บนชายหาดแล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังครอบคลุมเรื่องการทิ้งขยะบนชายหาดด้วย ที่ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย

สำหรับวันแรกของการบังคับใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่บนชายหาด ยังไม่พบผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิด นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างก็มีความตื่นตัวให้ความร่วมมือไม่สูบบุหรี่บนชายหาด นักท่องเที่ยวที่ต้องการสูบบุหรี่ก็จะมาสูบในสถานที่ที่จัดไว้ให้ โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วยกับโครงการนี้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวบนชายหาดหัวหิน และเขาตะเกียบ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และรักษ์สุขภาพ หากไม่มีการสูบบุหรี่บนชายหาดก็จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว บางคนก็บอกว่ายินดีให้ความร่วมมือ เพราะหากฝ่าฝืนมีโทษที่รุนแรง คือ โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แหล่งที่มา : ข่าวสด^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved