5 มิถุนายน 2561
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เดินหน้าขับเคลื่อนขยายผลโครงการชุมชนไร้ถังขยะ พร้อมรณรงค์ประชาชนทุกภาคส่วน ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก


จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินหน้าขับเคลื่อนขยายผลโครงการชุมชนไร้ถังขยะ พร้อมรณรงค์ประชาชนทุกภาคส่วน ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

นายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาขยะตกค้างสะสมยังคงเป็นปัญหาสำคัญโดยแต่ละปีประเทศไทย มีขยะมากถึง 27 ล้านตัน หรือวันละ 74,000 ตัน ในจำนวนนี้เป็นขยะจำพวกพลาสติกมากกว่าร้อยละ 20-25

ดังนั้น จังหวัดจึงมีแนวทางการลดปริมาณขยะด้วยการจัดทำโครงการชุมชนไร้ถังขยะ ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำร่องไปแล้วใน 34 ชุมชน มีการส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะแต่ละประเภท เก็บถังขยะ และจัดตั้งสถานที่เก็บขยะที่ผ่านการแยกแล้วไว้ที่ส่วนกลางของชุมชน นำขยะพลาสติกที่คัดแยกไปจำหน่ายสร้างรายได้ นำขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกเทลงถังขยะอินทรีย์ หรือกรีนโคนเพื่อนำไปใช้ทำปุ๋ยหมักปรับปรุงบำรุงดิน ช่วยลดปริมาณขยะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำไปกำจัด พร้อมรณรงค์ประชาชนทุกภาคส่วน ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์พลาสติก และส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เลิกการใช้น้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกในการจัดประชุมสัมมนาต่าง ๆ โดยให้ใช้แก้วน้ำแทน

แหล่งข่าว : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved