7 มิถุนายน 2561
กำจัดขยะวุ่นสภา กทม.ล้ม 4 โครงการ


ทำแค่ 2 เตาเผาที่อ่อนนุช-หนองแขม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภา กทม.เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 61 มีการพิจารณาญัตติของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เรื่องขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 6 โครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ประกอบด้วย

1.โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์อ่อนนุช ระยะ 24 ปี วงเงิน 7,330 ล้านบาท

2.โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์หนองแขม ระยะ 24 ปี วงเงิน 7,330 ล้านบาท

3.โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย ที่ศูนย์สายไหม ระยะ 23 ปี วงเงิน 4,964 ล้านบาท

4.โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย ที่ศูนย์หนองแขม ระยะ 23 ปี วงเงิน 4,964 ล้านบาท

5.โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย พร้อมบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและของเสียชุมชน ระยะ 23 ปี วงเงิน 1,642.5 ล้านบาท และ

6.โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยรัชวิภา ระยะ 11 ปี งบ 795.7 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภา กทม. มีมติเห็นชอบเพียง 2 โครงการ คือโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย โดยระบบเตาเผาฯที่ศูนย์อ่อนนุช และโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย โดยระบบเตาเผาฯ ที่ศูนย์หนองแขม ส่วนอีก 4 โครงการ มีมติไม่เห็นชอบ.

แหล่งข่าว : ไทยรัฐ^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved