11 มิถุนายน 2561
ท้องถิ่นจังหวัดเลย เผยผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2561


นายจรัสพงศ์ คำดอกรับ ท้องถิ่นจังหวัดเลย ได้เผยผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี งบประมาณ 2561 และการสนับสนุนวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย THAILOEI 4.0 ประเด็น " Loei For All" ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย โดยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day การคัดแยกขยะในครัวเรือน และการรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561

โดยมีการดำเนินการดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสานตม ลงพื้นที่ดำเนินการร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน พร้อมด้วยจิตอาสา อถล. รับซื้อขยะตามโครงการธนาคาร ขยะรีไซเคิล ตำบลสานตม บ้านโนนสมบูรณ์ ม.7 และดำเนินการซื้อขยะครบทั้ง 9 หมู่บ้าน มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 470 ราย, เทศบาลเมืองเลย กำจัดผักตบชวาที่แม่น้ำเลย บริเวณวัดเลยหลง, องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และร่วมจัดทำถังขยะเปียกกับประชาชน ม.13 บ.ศรีโพนแท่น ต.นาซ่าว, องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทราย จัดทำถังขยะเปียกครบ 100% ใน ม.2 บ.ผามุม ต.หาดทรายขาว, องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม จัดประชุมชี้แจงแก่ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.ปากตม เพื่อจัดทำถังขยะเปียกให้เต็มพื้นที่ และดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ณ ที่ทำการ อบต.ปากตม, เทศบาลตำบลน้ำสวย ร่วมกับ อาสาสมัครและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพีย รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และเก็บขยะ บ้านวังแคน หมู่ 7, องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว จัดทำธนาคารขยะรีไซเคิล ออกรับซือที่ ม.3 บ้านโพนป่าแดง, เทศบาลตำบลคอนสา รับสมัคร อถบ.ที่โรงเรียนคอนสาวิทยา, องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย, เทศบาลตำบลนาด้วง ติดตั้งจุดรวมถังขยะอันตรายจากชุมชนที่สำนักงาน 1 จุด และติดตั้งถังขยะแยกสี เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกและลดปริมาณขยะในชุมชน, องค์การบริหารส่วนตำบลนาด้วง ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบสำนักงาน เพื่อร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว และ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย กับเด็กๆอาสาทำดีพิชิตขยะทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ทั้ง9 ชุมชน

แหล่งข่าว : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved