12 มิถุนายน 2561
ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่ อ.บ้านโพธิ์ และ อ.แปลงยาว


ที่บริษัท เอ็นไวลอน จำกัด อำเภอบ้านโพธิ์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย พันเอก ทวีพูล ริมสาคร รอง ผบ.พล.11 นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอบ้านโพธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสถานประกอบการฯ ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติ แต่มีคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานประเภท 105 และ 106 โดยให้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของมาตรการป้องกันการตกหล่นหรือรั่วซึมของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วระหว่างการขนส่ง อาคารโรงงานต้องมีหลังคาคลุม ห้ามปฏิบัติงานและกองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนอกอาคารโรงงาน และต้องมีสัญญาหรือหนังสือยินยอมการให้บริการระหว่างโรงงานผู้ให้บริการกําจัดกากอุตสาหกรรมกับโรงงานผู้ใช้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมทุกราย รวมทั้งทำบัญชีรับ-จ่าย กากอุตสาหกรรมดังกล่าวและรายงานให้สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดทราบทุกๆ 3 เดือนด้วย

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่อำเภอแปลงยาว ตรวจสอบสถานประกอบกิจการบริษัทสุขเจริญทรัพย์ วังเย็น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดการของเสียอุตสาหกรรมประเภท 106 ซึ่งเป็นโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งโรงงานดังกล่าวประกอบกิจการจัดการของเสียประเภทภาชนะบรรจุใช้แล้วจากกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม ส่งเสริมการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของตัวทำละลายที่ใช้แล้วในภาคการผลิต ทำให้ต้นทุนในการประกอบกิจการและทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีระบบการจัดการที่ดีและถูกต้อง คณะฯ จึงได้ให้คำแนะนำในเรื่องระบบขจัดฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น และเสียงดัง ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง อีกทั้งต้องมีสัญญาหรือหนังสือยินยอมการให้บริการระหว่างโรงงานผู้ให้บริการกําจัดกากอุตสาหกรรมกับโรงงานผู้ใช้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมทุกราย รวมทั้งทำบัญชีรับ-จ่ายกากอุตสาหกรรมดังกล่าวและรายงานให้ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดทราบทุกๆ 3 เดือนด้วย

แหล่งข่าว : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved