13 มิถุนายน 2561
จ.ระยอง จัดกิจกรรมวันทะเลโลกกระตุ้นกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในประเทศไทย และปรับพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกและโฟม


จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมวันทะเลโลกกระตุ้นกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในประเทศไทย และปรับพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกและโฟม

นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 กล่าวว่า วันนี้เป็นวันทะเลโลก Word Ocean Day กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกำหนดจัดขึ้นในวันนี้ในหัวข้อ Clean Our Ocean ทะเลดีชีวี มีสุข เพื่อกระตุ้นกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในประเทศไทยและปรับพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยมีปฏิญญาเลิกใช้โฟมและลดใช้ถุงพลาสติกและเริ่มประกาศงดใช้ในวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา

สำหรับวันนี้จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแพร่พันธุ์สัตว์ทะเล โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลกระทบของขยะต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล ทั้งนี้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว มีการปลูกและขยายพันธุ์ปะการังบนท่อพีวีซีประกอบบ้านปลาห้าหลัง ปล่อยเต่าทะเล 10 ตัว เก็บขยะชายหาดแหลมเจริญ 10 กิโลเมตร โดยมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนกว่า 400 คน ร่วมปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ของความสมบูรณ์ตลอดไป

แหล่งข่าว : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved