11 กรกฎาคม 2561
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนบ้านน้ำมิน ความรู้ จิตสำนึก สร้างวินัยเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้ายกระดับการเสริมสร้างความรู้ จิตสำนึก สร้างวินัยเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย เปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนบ้านน้ำมิน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านน้ำมิน และมอบทุนสนับสนุนในการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ จำนวน 11 ฐานการเรียนรู้ ที่ โรงเรียนบ้านน้ำมิน ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดโรงเรียนปลอดขยะที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชุมชน โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ คณะครูอาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวจำนวน 120 คน

นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้นำแนวคิด Zero Waste หรือการจัดการขยะเหลือศูนย์ โดยใช้หลัก 3Rs มาเผยแพร่ให้แก่โรงเรียน ผ่านโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) มีโรงเรียนจำนวนมากสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้คัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบ เพื่อสนับสนุนจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำมิน จังหวัดพะเยา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนชนะเลิศการประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2560 และได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้การเปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านน้ำมิน นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการพัฒนาต่อยอดโรงเรียนปลอดขยะให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่สามารถใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้และถ่ายทอดการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยการประยุกต์ใช้หลัก 3Rs คือการลด การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ประโยชน์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน เพราะการปลูกฝังจิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูลฝอย และนำกลับมาใช้ประโยชน์ จึงเป็นพื้นฐานที่จำเป็นของประชาชนในสังคมทุกคนควรมี และโรงเรียนก็เป็นสถานที่สำคัญ ที่จะบ่มเพาะประชากรคุณภาพให้มีจิตสำนึกในเรื่องนี้ ซึ่งในอนาคตกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ จะขยายไปยังโรงเรียนทุกโรงเรียนภายในจังหวัดพะเยาและพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

แหล่งข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved