12 กรกฎาคม 2561
ท้องถิ่นจังหวัดเลย จัดกิจกรรมสำนักงานปลอดขยะ (Zero Waste Office) ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 รับซื้อขยะรีไซเคิล รักษาสิ่งแวดล้อม


ท้องถิ่นจังหวัดเลย จัดกิจกรรมสำนักงานปลอดขยะ (Zero Waste Office) ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 รับซื้อขยะรีไซเคิล รักษาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ท้องถิ่นจังหวัดเลย สรุปผลการจัดกิจกรรมสำนักงานปลอดขยะ (Zero Waste Office) ทุกวันพุธสัปดาห์ที่สองของเดือนกรกฎาคม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และส่วนราชการรวม 17 ส่วน นำขยะรีไซเคิลในสำนักงานมาขาย ซึ่งจากการจัดกิจกรรม มีการนำขยะรีไซเคิลมาขายปริมาณรวม 485 ก.ก. รวมเงิน 2,029 บาท

ทั้งนี้ ท้องถิ่นจังหวัดยังได้สรุปภาพรวมกิจกรรมตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2561 พบว่า ในเดือนเมษายน สามารถรับซื้อขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 629 กิโลกรัม เดือนพฤษภาคม 595 กิโลกรัม เดือนมิถุนายน 1,664 กิโลกรัม และเดือนกรกฎาคม 485 กิโลกรัม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,316 บาท

แหล่งข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved