1 สิงหาคม 2561
‘ลด โลก เลอะ’ ด้วยมือและหัวใจนักเที่ยวตัวจริง


นับเป็นเรื่องน่าปวดใจไม่น้อยที่ได้เห็นภาพวาฬเกยตื้นตายในขณะท้องเต็มไปด้วยถุงพลาสติกจำนวนมาก เช่นเดียวกับภาพเต่าทะเลที่ถูกหลอดพลาสติกทำร้าย หรือแม้แต่ภาพของสถานที่ท่องเที่ยวงดงามอีกมากมายที่ถูกลบความบริสุทธิ์ตาไปด้วยขยะหลากหลายชนิดจากฝีมือนักท่องเที่ยวอย่างพวกเรา คงไม่ดีแน่หากสถานที่ท่องเที่ยวอันแสนงดงามราวกับภาพฝัน และพื้นที่ที่เปี่ยมไปด้วยพลังบำบัดใจเหล่านั้นจะย่อยยับลงด้วยน้ำมือของเราเอง วันนี้จึงถึงเวลาปลูกจิตสำนึกครั้งใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักเที่ยวตัวจริงที่มีส่วนช่วยในการลดโลกเลอะ ซึ่งหลายฝ่ายร่วมกันผนึกกำลังครั้งสำคัญ โดยมี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหัวเรี่ยวแรงใหญ่ในการขับเคลื่อนโครงการร่วมกัน

‘โลกเลอะ’ จากน้ำมือมนุษย์

แม้ยุคนี้จะเป็นยุคที่การท่องเที่ยวกลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจชาติ ในขณะเดียวกันสถานที่ท่องเที่ยวมากมายก็กลายเป็นเป้าหมายสำคัญในการพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงเติมเต็มฝันในการเดินทาง แต่ทว่าความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมก็คืบคลานตามมาอย่างเห็นได้ชัดด้วย โดยปัญหาใหญ่ที่สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างมากก็คือ ปัญหาเรื่องขยะ และหากไม่นับรวมความยากในการจัดการขยะจำนวนมากตามความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ แล้ว ปัญหาขยะที่ก่อมลภาวะเป็นพิษจากการทิ้งไม่ถูกที่ถูกทางของนักท่องเที่ยวเอง ก็กลายเป็นปัญหาสำคัญที่หากไม่ริเริ่มแก้ไขอย่างจริงจัง ผลกระทบก็จะสะท้อนกลับมาหามนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ

ข้อมูลจากการสำรวจล่าสุดพบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 6 จาก 100 ประเทศที่กำลังประสบปัญหาเรื่องการจัดการขยะ โดยในแต่ละปีมีขยะรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นกล่องโฟมจากการบรรจุอาหาร วันละ 138 ล้านใบ กระดาษชำระ 3.9 ล้านตันต่อปี ถุงพลาสติก 5,300 ตันต่อปี ขยะจากขวดพลาสติก 3,855 ล้านใบต่อปี หรือแม้แต่หลอดพลาสติก 500 ล้านหลอดต่อวัน ไม่นับรวมขยะอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งที่ย่อยสลายได้ และย่อยสลายไม่ได้ และหากเอ่ยถามว่าขยะเหล่านี้เริ่มต้นมาจากที่ใด คำตอบที่ชัดเจนที่สุดก็คือ มนุษย์ และถ้าเจาะลึกลงไปถึงขยะจำนวนมากในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แล้ว มนุษย์นักท่องเที่ยวอย่างพวกเรา ก็คือ ตัวการสำคัญของการ ‘สร้างขยะ’ ตัวจริง ทั้งขยะที่มาจากเศษซากของการกินใช้ ไปจนถึงขยะบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้เกินความจำเป็น ดังนั้นเมื่อถามว่า ‘โลกเลอะเพราะใคร’ คำตอบง่ายๆ ก็คือ ‘มนุษย์’

ผนึกกำลังปลูกจิตสำนึก

หากเปรียบเทียบสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งเป็นบุคคล คนแต่ละคนนั้นก็ล้วนมี ‘คุณ’ ต่อผู้คนมากมายที่ได้เข้าไปสัมผัสและสัมพันธ์กันอยู่ในพื้นที่นั้นๆ ตั้งแต่คนในท้องที่ที่มีอาชีพจากการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจชาติ ไปจนถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่เหล่านี้เพื่อความสุข ดังนั้นคงไม่ดีนักหากเราจะปฏิบัติต่อผู้มีคุณ หรือสถานที่อันมีคุณ ด้วยการใช้ประโยชน์เต็มกำลังแต่ก็สร้างปัญหามากมายสะสมเอาไว้จนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตสำนึกเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนที่แท้จริงจึงจำเป็นอย่างมากในยุคนี้และสิ่งนี้ก็ต้องอาศัยการร่วมมือกันของหลายภาคส่วนเพื่อกระตุ้นการรับรู้ ผนึกกำลัง และลงมือทำอย่างจริงจัง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะหัวเรือหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตระหนักถึงเรื่องนี้ และเชื่อว่าหากริเริ่มปลูกจิตสำนึกอย่างจริงจัง รวมถึงร่วมผนึกกำลังจากหลายภาคส่วน ความหวังเรื่องการสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นจริง โดยในวันที่ 23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จับมือกับพันธมิตรร่วมลงนามในปฏิญญา ‘เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ’ เพื่อวางกลยุทธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมี คุณอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามแสดงเจตจำนงในปฏิญญา ‘เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ’ ครั้งนี้ พร้อมด้วย คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ สมาคม ชุมชน และบริษัทเอกชน เข้าร่วม

คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี 2561 นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้วางกลยุทธ์กระตุ้นการท่องเที่ยว โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ตามแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวิถีไทย (Unique Local Experience) และสร้างกระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะร่วมกันรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวร่วมกันรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างภาระขยะในแหล่งท่องเที่ยว โดยในครั้งนี้ได้ทำปฏิญญา ‘เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ’ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยหน่วยงานทั้งหมดจะร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์ร่วมกับททท.สร้างสรรค์กิจกรรมในโครงการเที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ เพื่อลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ลดลงร้อยละ 50 ภายในปี 2563

แหล่งข่าว : ไทยรัฐออนไลน์


^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved