5 พฤศจิกายน 2561
87% พอใจวิธีเก็บขยะ กทม.“รายงานวันจันทร์”-เกือบ 1 ปีกับแผนทิ้งเป็นที่-เก็บเป็นเวลา ปัจจุบัน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. จัดระเบียบการทิ้งขยะของคนกรุงใหม่ ด้วยการกำหนดจุดทิ้ง กำหนดเวลาการทิ้งและจัดเก็บขยะตามถนนสายหลัก สายรอง และชุมชน หรือโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” โครงการนี้มีต้นแบบจากต่างประเทศ เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.2560 “รายงานวันจันทร์” สัปดาห์นี้ ได้ไปพูดคุยกับรอง ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. “ชาตรี วัฒนเขจร” ว่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีผลดำเนินการอย่างไร

------------------
ถาม-โครงการนี้มีที่มาอย่างไร


ชาตรี-โครงการนี้เป็นนโยบายของผู้ว่าฯ กทม. เนื่องจากพบว่ามีปัญหาการทิ้งขยะนอกจุดและปัญหาขยะตกค้างตามถนนสายต่างๆ จึงคิดจะทำให้ประชาชนมีที่ทิ้งขยะรวมที่มีเวลาทิ้ง เวลาจัดเก็บที่แน่นอน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบ

โดยช่วง 3 เดือนแรก (ธันวาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561) มอบหมายให้ 50 เขต กำหนดจุดทิ้งขยะให้ครอบคลุมถนนสายหลักและถนนสายรอง และ 3 เดือนต่อมาตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2561 ให้เขตกำหนดจุดทิ้งขยะเพิ่ม ครอบคลุมชุมชนและริมคลองต่างๆ รวมจุดทิ้งทั้งหมด 1,839 จุด ทั้งนี้ ในการกำหนดจุดทิ้งขยะจะมีเพียงป้ายระบุเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะ ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ แต่ปรากฏว่าช่วงที่มีฝนตกน้ำท่วมขังตามถนน ขยะที่วางตามจุดต่างๆ ซึ่งยังไม่ถึงเวลาเก็บได้ลอยตามน้ำกระจายไปอุดตันท่อระบายน้ำ จึงให้แต่ละเขตทำคอกขยะด้วย ซึ่งเขตได้ทำไปแล้ว 571 จุด ทั้งนี้ เมื่อทำคอกขยะแล้วได้รับการร้องเรียนว่ามีการทิ้งขยะนอกคอกนอกจุดหรือนอกเวลา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะสัญจร จึงมอบหมายให้เขตทำถังขยะลักษณะเป็นห่วงเหล็กพร้อมใส่ถุงขยะพลาสติกใสไปตั้งไว้ควบคู่กับคอกขยะ เพื่อรองรับขยะสัญจร ในจุดที่มีผู้คนสัญจรจำนวนมากเช่น บริเวณสถานีรถไฟฟ้า ป้ายรถเมล์


ถาม-ผลที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

ชาตรี-โครงการนี้มีการตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการ พบว่า มี 13 เขตที่ได้คะแนนประเมิน 90 คะแนน ส่วนที่เหลือได้คะแนนการประเมินเฉลี่ยเขตละ 84 คะแนน ขณะเดียวกัน จากผลการสอบถามประชาชนกว่า 2,000 ชุด พบว่าร้อยละ 87 พึงพอใจกับโครงการนี้มาก

ถาม-ปัญหาของการดำเนินโครงการ


ชาตรี-ปัญหาที่พบ คือ 1.ประชาชนยังทิ้งนอกเวลา นอกจุดอยู่ จึงให้เขตทำความเข้าใจประชาชนมากขึ้น 2.มีขยะสัญจรจำนวนมาก กรณีนี้ให้เขตเพิ่มความถี่การจัดเก็บ 3.มีน้ำเสียจากขยะไหลออกจากจุดทิ้ง จึงให้เพิ่มความถี่การทำความสะอาด 4.ประชาชนเอาขยะชิ้นใหญ่ เช่น กิ่งไม้ มาทิ้ง ซึ่งปัจจุบันเขตได้กำหนดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์แล้ว จึงแก้ไขโดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบมากขึ้น ทั้งนี้ หากประชาชนคุ้นเคยโครงการนี้ การทิ้งขยะและการจัดเก็บขยะในเมืองจะมีความเรียบร้อยและเป็นระเบียบมากขึ้น.

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved