15 พฤศจิกายน 2561
สภา กทม.เสนอปรับค่าขยะตามต้นทุน เดือนละ 135 บาทรายงานข่าวจากศาลาว่าการ กทม. แจ้งว่า คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม สภา กทม. ได้มีการศึกษา ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย เตรียมยกร่างเป็นข้อบัญญัติ กทม. เสนอผู้ว่าฯ กทม. และสภา กทม. ให้ความ เห็นชอบเพื่อบังคับใช้ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากในปัจจุบัน กทม.มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมูลฝอย 6,985 ล้านต่อปี แต่ค่าธรรมเนียมจัดเก็บได้เพียงปีละ 496 ล้านบาทซึ่งโดยเฉลี่ย กทม.ต้องใช้เงินในการจัดการขยะบ้านละ 226 บาทต่อเดือน แต่เก็บค่าธรรมเนียมได้จริง 20 บาทต่อเดือน คณะกรรมการจึงคิดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ กทม.กำหนดตามต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ซึ่งมีอัตราสูงกว่าที่กระทรวงกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่จะจัดเก็บจากต้นทุนการดำเนินการที่แท้จริง สำหรับบ้านเรือนที่มีมูลฝอยไม่เกิน 20 ลิตรต่อวัน หรือ 120 กก.ต่อเดือน ต้นทุนเท่ากับ 226 บาทต่อเดือน เสนอให้จัดเก็บ 135 ต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 59 ของต้นทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการฯเสนอแนวทางปรับค่าธรรมเนียม แบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 (ปีที่ 1-5) จัดเก็บค่าเก็บขนรวมค่ากำจัดมูลฝอย 80 บาทต่อเดือน โดยประมาณการค่าธรรมเนียมที่จะจัดเก็บได้เท่ากับ 1,984 ล้านบาทต่อปี หรือเพิ่มขึ้น 4 เท่า ระยะที่ 2 (ปีที่ 6-10) จัดเก็บ 110 บาทต่อเดือน ประมาณการค่าธรรมเนียมที่จะจัดเก็บได้ 2,729 ล้านบาทต่อปี หรือเพิ่มขึ้น 5.5 เท่า และระยะที่ 3 ปีที่ 11 เป็นต้นไป จัดเก็บ 135 บาท/เดือน ประมาณการค่าธรรมเนียมที่จะจัดเก็บได้ 3,348 ล้านบาทต่อปี เพิ่มขึ้น 6.75 เท่า รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ผลการศึกษาและแนวทางดังกล่าวเป็นส่วนที่จะเสนอให้ กทม.นำไปพิจารณาประกอบการยกร่างเท่านั้น ยังไม่ใช่ข้อสรุป ทั้งนี้ กทม.ตั้งเป้าการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายในปี 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในเมือง.

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved