5 มีนาคม 2562
สถานทูตไทยฯ เตือนอากาศในกรุงโซลแย่ ค่าฝุ่นละออง 2.5PM เกินมาตรฐาน


เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2562 เฟซบุ๊กของ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล Royal Thai Embassy, Seoul ได้โพสต์แจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางมายังเกาหลีใต้ และคนไทยที่พำนักอาศัยในกรุงโซล เรื่องมลภาวะทางอากาศในสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีใจความว่า

ประกาศ เรื่อง มลภาวะทางอากาศในสาธารณรัฐเกาหลี

เนื่องจาก ขณะนี้ เกิดมลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั่วประเทศเกาหลี โดยเฉพาะภาคตะวันตกของประเทศ มีค่า PM 2.5 สูงกว่า 150 µg/m3 และกรุงโซลมีค่าสูงถึง 171-255 µg/m3 ซึ่งสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน โดยฝุ่น PM 2.5 อาจทำให้หายใจผิดปกติและอาการผิดปกติอื่น ๆ อาทิ ระคายเคืองตา เจ็บคอ ผื่นคันและไอ รวมถึงการก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีโปรดหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่กลางแจ้งและดื่มน้ำให้เพียงพอ รวมทั้งโปรดสวมใส่หน้ากากอนามัยที่มีมาตรฐานการกรองอากาศ KF94 หรือ N95 ขึ้นไป เมื่อต้องอยู่ในสถานที่กลางแจ้ง และพบแพทย์หากมีอาการรุนแรงขึ้น

แหล่งที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved