7 มีนาคม 2562
ฉะเชิงเทราจัดโรงเรียนปลอดขยะ


ฉะเชิงเทราจัดโรงเรียนปลอดขยะ

นายพีรวัส เมฆิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จ.ฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ทส.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ดำเนินกิจกรรม ลด/คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง พร้อมปลุกจิตสำนึก การลด/คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง และขยายต่อจนเป็นสังคมรีไซเคิล โดยมีโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 14 โรงเรียน

แหล่งที่มา: แนวหน้าออนไลน์ ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2562^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved