5 มิถุนายน 2562
รองผู้ว่าฯสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดสมุทรสงคราม


วันนี้ (5 มิ.ย.62) เวลา 09.00 น. ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ 16 นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม และมีนายถิน พิสูจน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในหัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมห่วงใย แก้ไขปัญหาขยะบก สู่ขยะทะเล” ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล การเสวนา และการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอย ในทะเลและการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ตลอดจนเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะถูกพัดพาออกสู่ทะเลอีกด้วย

ที่มาของข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมล: welcome_to@esquare-th.com

E-SQUARE FC "One Partner for All Your Problems"


Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved