3 กุมภาพันธ์ 2563
ใช้คุณสมบัติคลื่นจำลองการแพร่กระจาย


เมื่อเร็วๆ นี้ นักคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิตรภาพประชาชนแห่งรัสเซีย (Peoples’ Friendship University of Russia หรือ RUDN University) ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของด้านหน้าคลื่น ที่ช่วยจำลองการแพร่กระจายของปฏิกิริยา โดยเฉพาะนำไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับการศึกษาการแพร่กระจายของไวรัสในเนื้อเยื่อ และทำนายวิวัฒนาการของระบบนิเวศ ทีมคณิตศาสตร์เผยว่า แบบจำลองปฏิกิริยาการแพร่กระจายดังกล่าว จะแสดงถึงภาพรวมของสมการทางคณิตศาสตร์ในการกระจัดกระจายตามกฎของฟิคส์ (Fick’s Law) โดยมุ่งเน้นดูที่ความเข้มข้นของสารที่เป็นสื่อกลางการทำงานของพิกัดพื้นที่และเวลา อัตราการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของสาร

ซึ่งสมการของปฏิกิริยาการแพร่กระจายไม่เพียงแต่จะอธิบายการแพร่กระจายได้ ยังเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทำให้แบบจำลองนี้น่าสนใจ อีกทั้งผลลัพธ์ยังสามารถนำไปใช้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในสาขายาชีวภาพ (biomedicine) นอกจากจะจำลองแบบการแพร่กระจายของไวรัสในเนื้อเยื่อแล้ว แบบจำลองนี้ยังให้คำตอบเกี่ยวกับการพัฒนาของโรคที่ขึ้นอยู่กับปริมาณไวรัสช่วงเริ่มต้นและความเร็ว รวมถึงการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ในอีกทางหนึ่งก็จะช่วยปรับปรุงความแม่นยำของการทดสอบตรวจหาโรคเรื้อรัง ซึ่งในทางเศรษฐกิจ แบบจำลองการแพร่กระจายจากคุณสมบัติคลื่น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มปลาและเก็บข้อมูลสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ได้เช่นกัน

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/society/1762128^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมล: welcome_to@esquare-th.com

E-SQUARE FC "One Partner for All Your Problems"


Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved