11 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม ยืนยันการผันน้ำลุ่มแม่กลองสนับสนุนลุ่มเจ้าพระยาเป็นไปตามแผนบริหารจัดการน้ำประจำปี


นายสุรชัย นำนาผล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวการผันน้ำสนับสนุนลุ่มเจ้าพระยา 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนั้น โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ขอชี้แจงเกษตรกรในพื้นที่ จ. สมุทรสงคราม ในทางวิศวกรรมอาคารชลประทานที่ควบคุมการบริหารจัดการตามแนวเส้นทางการผันน้ำไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากศักยภาพของอาคารชลประทานแนวเส้นทางผันน้ำสามารถระบายน้ำสนับสนุนได้สูงสุดเพียง 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยแผนบริหารจัดการประจำปี 2563 กำหนดไว้เพียง 800 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือน ม.ค. – เดือนมิ.ย. 63 จำนวน 500 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนก.ค. – ธ.ค. 63 จำนวน 300 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำจืดเพื่อกิจกรรมต่างๆ รวมถึงประชาชนชาว จ. สมุทรสงครามลดความกังวลใจในประเด็นดังกล่าว^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมล: welcome_to@esquare-th.com

E-SQUARE FC "One Partner for All Your Problems"


Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved