12 มิถุนายน 2563
ผลักดัน “หินสามวาฬ” สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก


นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.๓) พร้อมนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายสุกรี มะเต๊ะ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ “หินสามวาฬ” บนภูสิงห์ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของ จ. บึงกาฬ เตรียมความพร้อมเปิดให้เข้าท่องเที่ยว หลังผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 เยี่ยมชมทัศนียภาพธรรมชาติของภูสิงห์ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู บ้านโนนไทรทอง ต. โคกก่อง อ. เมืองบึงกาฬ อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ จุดชมวิวสำคัญ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สุด คือ “หินสามวาฬ” ลักษณะเป็นก้อนหินขนาดมหึมาวางเรียงกัน ๓ ก้อน มองดูจากมุมไกล หรือจากทางอากาศ จะมีรูปร่างคล้ายวาฬ พ่อ แม่ ลูก ซึ่งในแหล่งท่องเที่ยวจะมีอาสาสมัครป่าไม้ภูสิงห์ เป็นผู้นำเที่ยวและเป็นผู้ขับรถบริการนำเที่ยว เพื่อความปลอดภัยในการเที่ยวชม จากการเข้าชมหินสามวาฬ โดยเฉพาะเมื่อเห็นถนนทางขึ้นแล้ว ก็มีแนวคิดที่อยากจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนี้ให้ได้มาตรฐานสากล เหมือนแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก เพราะเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแล้วไม่ใช่รองรับแต่เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น แต่ชาวต่างชาติก็ต้องดึงเข้ามาด้วย ซึ่งก็ต้องเร่งพัฒนาเรื่องการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทางขึ้นจะต้องสะดวกสบายจึงจะจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/293463^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมล: welcome_to@esquare-th.com

E-SQUARE FC "One Partner for All Your Problems"


Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved