30 กรกฎาคม 2563
วิจัยช่วงคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงในอดีต


ยุคน้ำแข็งใหญ่สุดครั้งสุดท้าย (Last Glacial Maximum-LGM) จัดเป็นยุคที่นักวิจัยมุ่งเน้นในการสืบค้นศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่ของโลก ในเวลานั้นระดับคาร์บอนไดออกไซด์ลดต่ำลงมาก อีกทั้งอุณหภูมิโลกลดลง ระดับน้ำทะเลลดลงล่าสุด มีการศึกษาใหม่จากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียพบว่า การลดลงของคาร์บอนไดออกไซด์ในอดีต อาจเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยศึกษาสภาพภูมิอากาศในอนาคต โดยเชื่อว่าจะนำไปสู่การสร้างแบบจำลองพยากรณ์ที่ดีกว่าเดิม เพราะผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างสภาพของมหาสมุทรแอตแลนติกยุคน้ำแข็งใหญ่สุดครั้งสุดท้ายเมื่อ ๒๐,๐๐๐ ปีก่อน

ทีมเผยว่า การใช้ตะกอนทับถมในทะเลเพื่อสร้างอะตอมของคาร์บอเนตในน้ำลึก ซึ่งเบาะแสที่สะท้อนถึงความเป็นกรดของน้ำทะเล ทำให้สร้างแผนที่แสดงสภาพน้ำในมหาสมุทรยุคน้ำแข็งสุดท้ายได้ แผนที่ได้แสดงรูปแบบการไหลเวียนของมหาสมุทรแอตแลนติกที่เป็นน้ำแข็ง พบว่า น้ำลึกในมหาสมุทรแปซิฟิกที่อุดมด้วยคาร์บอน ได้ขยายตัวเหนือขึ้นไปในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ ที่มีความลึก ๓ – ๔ กม. ในช่วงยุคน้ำแข็งใหญ่สุดครั้งสุดท้าย สิ่งนี้อาจมีส่วนทำให้เกิดการลดลงของคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ

ที่มา: http://www.onep.go.th/


^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมล: welcome_to@esquare-th.com

E-SQUARE FC "One Partner for All Your Problems"


Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved