31 กรกฎาคม 2563
วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี คือวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก


“ผมทำงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตรงไปตรงมาโดยชอบธรรม ผมมองว่าไม่มีสิ่งใดที่เราต้องมากังวลหรือหนักใจ วันข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ ไม่มีใครตอบได้"

"การดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้เป็นเรื่องที่ต้องกระทบกับผลประโยชน์ของใครบางคน หากเจ้าหน้าที่ท้อถอยถอดใจ ทรัพยากรป่าไม้ก็คงจะถูกทำลายลงในไม่ช้า ฉะนั้นในส่วนของผมและเจ้าหน้าที่ทุกนาย พวกผมพร้อมเสมอที่จะทำให้หน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ”

“ผมรักป่า ผมมีแรงทำผมต้องพยายามทำให้ได้”
-วิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ด้านตะวันตก-

“ผมคิดว่า ชีวิตผมทำดีที่สุดแล้วเท่าที่ผมมีชีวิตอยู่"
"ผมคิดว่า ผมได้ช่วยเหลือสังคมดีแล้ว"
"ผมคิดว่า ผมได้ทำตามกำลังของผมดีแล้ว" และ
"ผมพอใจ ผมภูมิใจสิ่งที่ผมทำ”
-สืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง-

วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี คือวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและการทำงานอันเสียสละของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

ขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่าทุกท่าน ที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย เสียสละเพื่อปกป้องผืนป่า และสัตว์ป่า

มาร่วมกันพิทักษ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ทำลาย ไม่เบียดเบียนสัตว์ ช่วยกันปลูกต้นไม้ เพื่อโลก เพื่อนร่วมโลก เพื่อเรา เพื่อลูกหลาน

ที่มา: https://www.facebook.com/environman.th/


^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมล: welcome_to@esquare-th.com

E-SQUARE FC "One Partner for All Your Problems"


Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved