7 สิงหาคม 2563
ปัญหาขยะแก้ได้ ด้วยการทิ้งให้ถูกถัง ให้ขยะได้ไปเกิดใหม่-จัดการอย่างถูกวิธี


ปัญหาขยะแก้ได้ ด้วยการทิ้งให้ถูกถัง ให้ขยะได้ไปเกิดใหม่-จัดการอย่างถูกวิธี วันนี้ชวนดู #ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรให้ถูกถัง

ปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่ต้องเร่งแก้ไข โดยปัญหาหนึ่งเกิดจากการทิ้งไม่ถูกที่ถูกทางของเรา ขยะเหล่านี้จึงส่งผลกระทบต่อสัตว์ สิ่งแวดล้อม และมนุษย์เอง

การแก้ไขปัญหาขยะนั้น นอกจากการลดใช้ ใช้ซ้ำแล้ว การทิ้งขยะให้ถูกถัง-ถูกวิธี ถือเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำให้ขยะที่เราสร้างแล้วได้ไปถูกกำจัดอย่างถูกทางให้มากที่สุด

แต่ปัจจุบันนั้นปัญหาที่พบได้บ่อยคือการทิ้งไม่ถูกถัง ทำให้ขยะต่างๆ ปนกันและปนเปื้อน สิ่งที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ อาจจะทำไม่ได้ หรือได้ยาก วันนี้จึงชวนดูฮาวทูทิ้ง ให้ถูกถังง่ายๆ 4 ประเภท

ถัง 1 ขยะเปียก (สีเขียว) - เศษอาหาร ผัก ผลไม้ ออร์แกนิก นำไปทำปุ๋ยได้

ถัง 2 ขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน) - ถุง-ซอง-เปลือกพลาสติก โฟม ที่ปนเปื้อน และไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล

ถัง 3 ขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) - ขวด แก้วพลาสติก กระดาษ กล่อง กระป๋อง ทิ้งแบบแห้ง ไม่ปนเปื้อนอาหาร ไม่มีน้ำ สามารถนำไปรีไซเคิลได้

ถัง 4 ขยะอันตราย (แดง) - หลอดไฟ ถ่านไฟ แบตเตอรี่ กระป๋อง
เสปรย์ สิ่งที่ปนเปื้อนสารวัตถุอันตราย ไวไฟ มีพิษ และกัดกร่อนจะถูกนำไปจัดการอย่างถูกทาง

*แถมอีกถังที่สำคัญในช่วงนี้*

ถัง 5 ขยะติดเชื้อ (สีส้ม หรือ สีแดง) - ขยะปนเปื้อนสารคัดคลั่งที่อาจก่อโรคได้ ขยะเปื้อนเลือด หน้ากาก ถุงมือ ทิชชู

โดยทุกท่านสามารถเริ่มแยกขยะตามถัง 5 ทั้งนี้ได้ตั้งแต่ที่บ้าน (แยกใส่ถุง เมื่อเต็มมัดให้มิดชิด)

หรืออาจจะเริ่มง่ายๆจากการแยก 2 ถัง คือ ถังขยะแห้ง (ขวดน้ำ ถุงพลาสติก กระป๋อง แก้ว กระดาษที่ไม่เปื้อนอาหาร) และถังขยะเปียก&เปื้อน (ขยะอาหาร ผัก ผลไม้ ปนเปื้อนอาหาร)

มาร่วมกันทิ้งขยะให้ถูกถังเพื่อช่วยลดขยะให้โลกกันเถอะ

ร่มธรรม ขำนุรักษ์
Environman

ที่มา: https://www.facebook.com/environman.th/


^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมล: welcome_to@esquare-th.com

E-SQUARE FC "One Partner for All Your Problems"


Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved