9 สิงหาคม 2563
‘มลพิษอากาศ’ ทำอายุขัยทั่วโลกสั้นลงเกือบ 2 ปี


สำนักข่าวซินหัวรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลจากดัชนีคุณภาพอากาศ (AQLI) ที่จัดทำโดย สถาบันนโยบายพลังงานแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก (EPIC) พบว่า มลพิษจากฝุ่นละอองจะลดอายุขัยเฉลี่ยของคนทั่วโลกลงเกือบ 2 ปี เมื่อเทียบกับอายุขัยที่ควรจะเป็น หากคุณภาพอากาศเป็นไปตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก

การวิเคราะห์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยชิคาโกเมื่อวันพฤหัสบดี (6 ส.ค.2563) ระบุว่า มลพิษจากฝุ่นละอองเป็นความเสี่ยงสูงสุดต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อนจะเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 มลพิษจากฝุ่นละอองกำลังส่งผลกระทบที่มองไม่เห็นภายในร่างกายมนุษย์ และเป็นภัยร้ายแรงที่ทำให้อายุขัยสั้นลงได้มากยิ่งกว่าโรคติดต่ออย่างวัณโรคและเอชไอวี เพชฌฆาตที่เกิดจากพฤติกรรม เช่น การสูบบุหรี่ หรือแม้กระทั่งสงคราม

เกือบหนึ่งในสี่ของประชากรทั่วโลกอาศัยอยู่ใน 4 ประเทศเอเชียใต้ ซึ่งอยู่ในกลุ่มพื้นที่ที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก ได้แก่ บังกลาเทศ อินเดีย เนปาล และปากีสถาน ผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศเหล่านี้อาจมีชีวิตสั้นลงโดยเฉลี่ย 5 ปี หลังจากเผชิญกับระดับมลพิษที่ตอนนี้สูงกว่าเมื่อสองทศวรรษที่ผ่านมาถึงร้อยละ 44

มลพิษจากฝุ่นละอองยังเป็นปัญหาน่ากังวลที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ซึ่งแหล่งกำเนิดมลพิษแบบดั้งเดิม เช่น ยานพาหนะ โรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรม รวมกับการเผาป่าและพื้นที่เพาะปลูก ได้สร้างความเข้มข้นของมลพิษอย่างร้ายแรง ดังนั้นร้อยละ 89 ของประชากร 650 ล้านคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองเกินกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนด

ที่มา: http://www.onep.go.th/


^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมล: welcome_to@esquare-th.com

E-SQUARE FC "One Partner for All Your Problems"


Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved