19 สิงหาคม 2563
ขยะวิกฤต นักวิจัยใช้เทคนิคใหม่ พบไมโครพลาสติกในอวัยวะของมนุษย์แล้ว


ขยะวิกฤต นักวิจัยใช้เทคนิคใหม่ พบไมโครพลาสติกในอวัยวะของมนุษย์แล้ว พบในทุกๆ เนื้อเยื่อของอวัยวะที่ศึกษา เป็นพลาสติกชนิดที่พบในขวด ถุง ภาชนะ ชี้จะช่วยนำไปสู่การศึกษาผลกระทบสุขภาพ

ไมโครพลาสติก และนาโนพลาสติก สามารถพบได้ในอวัยวะมนุษย์แล้ว ด้วยเทคนิคใหม่

ไมโครพลาสติกได้แทรกซึมเข้าไปอยู่ตามส่วนต่างๆ ของโลก ไม่ว่าจะไกลขนาดไหนหรือไม่ว่าจะเป็นทั้งในผลไม้ สัตว์ และมนุษย์เองก็ตาม

นักวิจัยก่อนหน้านี้ก็ได้เผยให้เห็นว่า ทุกวันนี้เราได้บริโภคพลาสติกขนาดเล็กเหล่านั้นไปหลายทาง ทั้งจากการหายใจ อาหาร และน้ำที่เราบริโภคเข้าไป อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ยังไม่เผยชัด

นักวิจัยได้พยายามหาไมโครพลาสติกในร่างกายมนุษย์ และระบุร่องรอยทางเคมีของพลาสติกในเนื้อเยื่อ แต่การแยกอนุภาคขนาดเล็กนั้นเป็นสิ่งที่ยาก รวมถึงการหาการปนเปื้อนพลาสติกในอากาศก็เป็นสิ่งที่ท้าทาย

เพื่อการทดลองเทคนิค นักวิจัยได้ศึกษาตัวอย่างอวัยวะ 47 ตัวอย่าง ที่ได้มาจากธนาคารอวัยวะเพื่อการศึกษาวิจัย ทั้งปอด ตับ ไต และม้าม

หลังจากศึกษาอวัยวะตัวอย่างเหล่านี้พวกเขาพบไมโครพลาสติกในทุกๆ ตัวอย่าง ซึ่งเป็นพลาสติกที่หลากหลายทั้ง polycarbonate (PC), polyethylene terephthalate (PET) ที่ใช้ทำขวดน้ำ, polyethylene (PE) ที่ใช้ทำถุงพลาสติก และพบ Bisphenol A (BPA) เป็นสารที่พบในภาชนะอาหารที่มีความกังวลเรื่องอันตรายสุขภาพในทุกๆ ตัวอย่าง

นักวิจัยระบุว่า ด้วยเทคนิคที่พวกเขามีจะทำให้สามารถวัดระดับการปนเปื้อนในอวัยวะของคนทั่วโลกได้

Varun Kelkar จาก Arizona State University กล่าวว่า เรายังไม่สามารถทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพลาสติกขนาดเล็กที่เข้าไปสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของมนุษย์ได้ แต่ถ้าหากเราสามารถทำความเข้าใจสิ่งที่อยู่ในเนื้อเยื่อได้มากขึ้นแล้ว เราจะสามารถประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพได้

Charles Rolsky ผู้เป็นสมาชิกอีกคนของงานวิจัยเผยว่า ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราอาจจะมองพลาสติกจากที่เป็นประโยชน์ กลายเป็นภัยคุกคาม

ไมโครพลาสติก คือพลาสติกที่เล็กกว่า 5 มิลลิเมตรลงไป ส่วนนาโนพลาสติก คือพลาสติกที่เล็กกว่า 0.001 มิลลิเมตร ทั้งสองอย่างส่วนใหญ่มาจากพลาสติกที่ชิ้นใหญ่กว่าที่ถูกทิ้งในสิ่งแวดล้อม งานวิจัยในสัตว์ได้แสดงความเชื่อมโยงของพลาสติกขนาดเล็กกับความไม่สมบูรณ์ของการอักเสบและมะเร็ง

ขณะนี้นักวิจัยได้ตรวจสอบไมโครพลาสติกที่สะสมในเนื้อเยื่อของผู้ที่บริจาคในช่วงที่มีชีวิตอยู่ ผู้บริจาคอวัยวะมักให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต การกิน และอาชีพ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้การศึกษาในอนาคตว่า วิถีหลักที่ไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายนั้นคืออะไร

วิธีศึกษาใหม่ที่ถูกพัฒนา โดยการแยกพลาสติกจากเนื้อเยื้อและวิเคราะห์นี้ จะถูกเผยแพร่ออนไลน์ เพื่อนักวิจัยอื่นๆ สามารถรายงานผลในมาตรฐานที่มากขึ้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ได้ฐานข้อมูลของกลุ่มผู้คนต่างๆ ที่ได้รับไมโครพลาสติก Halden เผย

การศึกษาก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่า มนุษย์เราได้กินและหายใจเอาไมโครพลาสติกอย่างต่ำ 50,000 ชิ้นเข้าไปในร่างกายต่อปี ซึ่งลอนดอนเป็นเมืองที่พบมลพิษพลาสติกมากที่สุดเมื่อปีที่ผ่านมา นอกจากนี้การศึกษาจากอีกแหล่งยังระบุว่า นาโนพลาสติกในอากาศเข้าไปอยู่ในหัวใจและสมองของมนุษย์ และอาจมีส่วนเชื่อมโยงกับมะเร็งสมอง

เด็กหญิงแก้มยุ้ยเป็นมิตร
ร่มธรรม ขำนุรักษ์
Environman

ที่มา: https://www.facebook.com/environman.th/


^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมล: welcome_to@esquare-th.com

E-SQUARE FC "One Partner for All Your Problems"


Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved