22 สิงหาคม 2563
กรมชลประทาน เร่งช่วยเหลือและเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วม หลังมีฝนตกหนักทางตอนบน ทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำหลายพื้นที่


นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนบนของประเทศ เกิดจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย พบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง ปัจจุบันสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จังหวัดแพร่ แนวโน้มน้ำยังคงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หากไม่มีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าระดับน้ำจะกลับสู่ระดับตลิ่งประมาณช่วงเช้าของวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ส่วนที่จังหวัดน่าน ฝนตกหนักหลายพื้นที่ ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำธรรมชาติมีระดับสูงขึ้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่ต่างๆ เกิดดินสไลด์ปิดทับผิวทางจราจร เส้นทางหมายเลข 1018 – 0103 สายบ่อเกลือ – เฉลิมเกียรติ (บริเวณกม.112+350 – 112+975) ทำให้การจราจรไม่สามารถผ่านได้ เกิดน้ำล้นตลิ่งจากลำน้ำมวบเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร บ้านน้ำมวบ หมู่ที่ 1 บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย หลานครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ขณะที่ระดับน้ำตามสถานีต่างๆ ได้ อาทิ สถานีวัดน้ำท่า N.1 อำเภอเมืองน่าน มีแนวโน้มทรงตัว ส่วนที่สถานีวัดน้ำท่า N.13A ส่วนที่อำเภอเวียงสา มีแนวโน้มระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้น

สำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำยังตอนบนของจังหวัดกาฬสินธุ์ และลุ่มน้ำยังตอนล่างของจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำยังตอนล่างเพิ่มขึ้น ทำให้มีน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในเขต อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รวม 7 ตำบล พื้นที่ 9,910 ไร่ ประกอบด้วย ตำบลบึงเกลือ ตำบลภูเงิน ตำบลวังหลวง ตำบลขวาว ตำบลเหล่าน้อย ตำบลเมืองไพร และ ตำบลศรีวิลัย ซึ่งโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ได้บริหารจัดการลุ่มน้ำยัง โดยใช้ประตูระบายน้ำที่กระจายอยู่ในลำน้ำยัง ช่วยตัดยอดปริมาณน้ำได้สูงสุดรวม 40 ลบ.ม./วินาที อีกทั้งยังสามารถนำเข้าไปเก็บสำรองไว้ในแก้มลิง 3 แห่ง ได้แก่ แก้มลิงบึงบ่อแก แก้มลิงบึงเกลือและแก้มลิงกุดปลาคูณ พร้อมทั้งเรียงหินป้องกันการกัดเซาะจากการตัดยอดน้ำด้านท้ายน้ำอีกด้วย

ด้านจังหวัดสกลนคร ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมมีแนวโน้มทรงตัว คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : นฤนาถ แข็งขัน
ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา
แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/


^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมล: welcome_to@esquare-th.com

E-SQUARE FC "One Partner for All Your Problems"


Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved