20 สิงหาคม 2563
จันทบุรี จัดกิจกรรม รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก และ กิจกรรม รณรงค์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และ กิจกรมรณรงค์การปิดป้ายแสดงสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความยุติธรรมจากการเลือกซื้อสินค้า


ที่ตลาดเจริญสุข ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก และกิจกรรมรณรงค์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และกิจกรรมรณรงค์การปิดป้ายแสดงสินค้า ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความยุติธรรมจากการเลือกซื้อสินค้า ประชาสัมพันธ์และยกระดับตลาดสด เป็นตลาดสดติดดาวที่มีมาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการตลาดต้องชมเพื่อธุรกิจท้องถิ่นภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการกระตุ้นและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยใช้กลไกตลาดชุมชนเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจ SMEs และประชาชนที่มีรายได้น้อย ตลาดต้องชม ตลาดเจริญสุข ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นตลาดสดที่เปิดขายสินค้าและอาหารสดในช่วงเย็นเป็นประจำทุกวัน ตั้งอยู่ริมถนนพระยาตรังใกล้ตัวเมืองจันทบุรี เดินทางเข้า-ออกสะดวก และมีที่จอดรถกว้างขวางได้มาตรฐาน ภายในตลาดปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก สะอาดสะอ้าน ช่วงบ่ายๆ ของทุกวัน พ่อค้า-แม่ค้า จะทยอยนำสินค้าต่างๆ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก ผลผลิตการเกษตรที่เกษตรกร นำมาจำหน่ายโดยตรง อาหารทะเลสดๆ ใหม่ๆ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เสื้อผ้า และสิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวเรือน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 15.00 – 19.00 น. ของทุกวัน ปัจจุบัน มีจำนวน 225 ร้านค้า บริหารจัดการโดย นางสาวกมลชนก สหายสุข ผู้จัดการตลาด

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : จรัล บรรยงคเสนา
ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/


^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมล: welcome_to@esquare-th.com

E-SQUARE FC "One Partner for All Your Problems"


Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved