16 กันยายน 2563
ภัยแล้งกระทบแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกนางนอนแห่งเดียวของ จังหวัดยโสธร


สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดยโสธร นอกจากส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร และสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านในพื้นที่แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น น้ำตกนางนอน เป็นน้ำตกเพียงแห่งเดียวของ จังหวัดยโสธร ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาภูถ้ำพระ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม มีความสูงประมาณ ๓ ชั้น เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของชาวบ้าน อำเภอกุดชุม ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ฝนไม่ตก และทิ้งช่วงนานจนทำให้ปริมาณน้ำแห้งขอดไม่เหลือความสวยงามให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม และลงเล่นน้ำได้เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา

ถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ปกติจะมีน้ำไหลผ่านซอกหินลงสู่ลานหินกว้างด้านล่างกลายเป็นน้ำตกที่สวยงาม เพื่อรอให้นักท่องเที่ยวพากันเข้าไปเที่ยวชม ถ่ายรูป และลงเล่นน้ำบริเวณแอ่งน้ำตกอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูกาล แต่ในปีนี้กลับไม่มีน้ำที่จะไหลผ่านซอกหินกลายเป็นน้ำตกร้าง นักท่องเที่ยวที่เคยเข้าไปเล่นน้ำตกก็หดหายไปหมด แตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมาปกติทุกปีจะมีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างมากในช่วงเดียวกันนี้จึงเหมาะในการท่องเที่ยวเล่นน้ำตก บางปีที่น้ำตกนางนอนแห่งนี้จะมีน้ำไหลให้ได้เที่ยวชมกันยาวไปจนถึงต้นเดือนมกราคมของทุกปี แต่ปีนี้น้ำตกนางนอนกลายเป็นน้ำตกร้างไร้นักท่องเที่ยวมาเยือน

ที่มา: http://www.onep.go.th/


^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมล: welcome_to@esquare-th.com

E-SQUARE FC "One Partner for All Your Problems"


Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved