16 ตุลาคม 2563
โรงงานเยื่อกระดาษสหรัฐอเมริกา แปลงฟางข้าวเหลือทิ้ง เป็นภาชนะกระดาษกรีน! ลดเผา ลดขยะ ลดมลพิษ สร้างรายได้เกษตรกร สร้างงาน


โรงงานเยื่อกระดาษสหรัฐอเมริกา แปลงฟางข้าวเหลือทิ้ง เป็นภาชนะกระดาษกรีน! ลดเผา ลดขยะ ลดมลพิษ สร้างรายได้เกษตรกร สร้างงาน

โรงงานผลิตเยื่อไม้ใช้ฟางเหลือทิ้งจากเกษตรกรผลิตธัญพืช เพื่อทำกระดาษ จาน แก้ว โดยไม่ใช่ไม้จากต้นไม้ พวกเขาลดมลพิษโดยการใช้ขยะจากเกษตรกรรม แทนที่จะเผามัน และสร้างอาชีพให้ชุมชน ดีต่อทั้งคน ดีต่อทั้งโลก

โรงงานผลิตเยื่อไม้ในสหรัฐอเมริกา ซื้อฟางเหลือทิ้งจากเกษตรกรและนำมาผลิตเยื่อไม้ เป็นผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่ย่อยสลายได้

โดยได้ช่วยลดมลพิษจากฟาร์มด้วย เนื่องจากโดยปกติแล้วการจัดการเศษเหล่านี้นั้นเป็นการเผา หรือวิธีอื่นๆ ซึ่งไม่ยั่งยืนเท่าไหร่นัก ส่งผลกระทบต่ออากาศและดิน

โรงงานเยื่อกระดาษนี้ทำให้ฟาร์มธัญพืชนี้ยั่งยืนมากขึ้น และสร้างรายได้ให้ชาวสวนเพิ่มขึ้น รวมถึงสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกด้วย

ร่มธรรม ขำนุรักษ์
Environman

ที่มา:https://www.facebook.com/environman.th/


^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมล: welcome_to@esquare-th.com

E-SQUARE FC "One Partner for All Your Problems"


Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved