24 พฤศจิกายน 2563
ดำน้ำชมสวนประติมากรรมปะการังใต้ทะเลริมชายฝั่ง Miami Beach อนุรักษ์สัตว์ทะเล สู้ภัยโลกร้อน


ดำน้ำชมสวนประติมากรรมปะการังใต้ทะเลริมชายฝั่ง Miami Beach อนุรักษ์สัตว์ทะเล สู้ภัยโลกร้อน

บริษัทสถาปัตยกรรม OMA สร้างสวนประติมากรรมใต้น้ำความยาวกว่า 11 กิโลเมตรใน Miami Beach ที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โดยการติดตั้งประติมากรรมที่สามารถดูได้จากการลงไปดำ Snorkel ดูได้เท่านั้น

โครงการประติมากรรมปะการังนี้ มีจุดประสงค์ที่จะช่วยและสร้างความตระหนักของผลกระทบสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และการที่ปะการังได้รับความเสียหาย ในโครงการนี้เป็นการร่วมมือกับนักชีววิทยา นักวิจัย และนักวิศวกรชายฝั่ง

แนวปะการังเทียมนี้จะมีทั้งการใช้โครงสร้างที่เป็นมิตรกับปะการัง เพื่อให้สัตว์ทะเลได้เข้ามาอาศัย

ร่มธรรม ขำนุรักษ์
Environman

ที่มา: https://www.facebook.com/environman.th


^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมล: welcome_to@esquare-th.com

E-SQUARE FC "One Partner for All Your Problems"


Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved