13 มกราคม 2564
จีนเปลี่ยนรันเวย์สนามบินเก่าเมือง Xuhui เป็นสวนสาธารณะเขียวชอุ่ม


จีนสร้างโปรเจ็คต์เปลี่ยนรันเวย์เก่าของสนามบิน Longhua กลางเมืองซูฮุย นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ให้เป็นสวนสาธารณะเขียวชอุ่มกลางเมือง ทอดยาว 1,830 เมตร

Xuhui Runway Park เป็นสวนสาธารณะให้คนเมืองได้มีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ สอดคล้องกับแผนพัฒนานครเซี่ยงไฮ้ที่ต้องการพัฒนาเมืองให้เป็นเขตที่เจริญที่สุด ด้วยรูปแบบเดิมของเมืองเองก็มีความหนาแน่นอยู่แล้ว ถนนมีเพียง 6 เลน ประชาชนจึงถูกส่งเสริมให้หันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะกันมากขึ้น

ด้วยฝีมือนักออกแบบภูมิสถาปนิกจาก Sasaki ที่ยังคงเก็บร่องรอยเดิมของการเป็นรันเวย์เดิมไว้ และเพิ่มพื้นที่ส่วนต่างๆ ให้เป็นสัดส่วนขึ้น เช่น แบ่งเป็นพื้นที่สำหรับยานพาหนะ ทางจักรยาน และทางเท้าที่เป็นเส้นทางไปสู่สถานีรถไฟใต้ดิน

นอกจากนี้ สถาปนิกเองยังพยายามเก็บพื้นคอนกรีตเดิมที่ยังสามารถใช้งานได้ไว้ และนำเศษคอนกรีตที่แตกหักมาปูใหม่ในส่วนของทางเดิน และพื้นที่พักผ่อนแทน

ส่วนบริเวณพื้นที่ภายในสวนก็ถูกออกแบบให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีทั้งสวนชมนก สวนผลไม้ เเละพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเต็มไปด้วยพรรณไม้ท้องถิ่น

ที่โดดเด่น คือ มีการออกแบบพื้นที่เพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ไหลมาจากพื้นที่รอบๆ ตั้งแต่ทางตอนเหนือสุดไปจนถึงทางตอนใต้ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำ ไว้คอยจัดเก็บและทำความสะอาด เพื่อให้สามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้

สวนสาธารณะแห่งนี้ เปิดให้บริการสำหรับทุกเพศ ทุกวัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และกลายเป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์ไปในตัว ว่าเป็นพื้นที่นำความสะดวกสบาย ทันสมัย

ที่มา: https://www.facebook.com/3WheelsUncle/


^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมล: welcome_to@esquare-th.com

E-SQUARE FC "One Partner for All Your Problems"


Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved