14 มกราคม 2564
เพราะป่าไม้คือชีวิตของสัตว์โลก 14 มกราคม วันทรัพยากรป่าไม้ของชาติ วันที่ 14 มกราคม 2532 ยุติสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศ


เพราะป่าไม้คือชีวิตของสัตว์โลก
14 มกราคม วันทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
วันที่ 14 มกราคม 2532 ยุติสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศ

14 มกราคม 2532 ได้มีการยุติโครงการสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศ และกำหนดให้วันนี้ของทุกปีเป็น "วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ" (National Forest Conservation Day)

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ มีขึ้นเพื่อให้ชาวไทยได้ตระหนักถึงผลเสียหายที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ที่ส่งผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

ประกอบกับการระลึกถึงก้าวสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ คือ การที่รัฐบาลได้สั่งยกเลิกให้สัมปทานทำไม้ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2532

การปิดป่าระงับการทำไม้ในป่าสัมปทาน ถือเป็นก้าวสำคัญในประวัติการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา: https://www.facebook.com/environman.th


^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมล: welcome_to@esquare-th.com

E-SQUARE FC "One Partner for All Your Problems"


Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved