บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
โครงการจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำชะขยะ

ที่ตั้ง: เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สถานะ: ดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว
ระยะเวลา: กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2559
รายละเอียดมีดังนี้:

EPC Package

 • Detailed Engineering Design
 • System Construction and Installation
 • Mechanical Completion and Commissioning
 • Performance Test and Training


  บทคัดย่อโครงการ:

  Process Design

 • Primary Treatment by Grease Trap and DAF
 • Pre-Treatment by Upflow Anaerobic Filter
 • Secondary Treatment by Membrane Bio Reactor (MBR)
 • Tertiary Treatment by HPRO
 • ^ top
  < back
  บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
  16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
  โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

  Copyright © 2005
  esquare-th.com All Rights Reserved