บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียด้วย MBR Plus Activated Carbon System

ที่ตั้ง: อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
สถานะ: สัญญาว่าจ้าง ลว. 17 พฤษภาคม 2559
ระยะเวลา: พฤษภาคม 2559 - ตุลาคม 2560
รายละเอียดมีดังนี้:

EPC Package

 • Detailed Engineering Design
 • System Construction and Installation
 • Mechanical Completion and Commissioning
 • Performance Test and Training


  บทคัดย่อโครงการ:

  Process Design

 • Pre-Treatment by Peroxone Oxidation
 • Pre-Treatment by Chemical Coagulation
 • Secondary Treatment by Membrane Bio Reactor (MBR) plus Activated Carbon • โครงการจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

  ที่ตั้ง: จังหวัดสมุทรปราการ
  สถานะ: ดำเนินการแล้วเสร็จ
  ระยะเวลา: มิ.ย. 47 - ต.ค. 48
  รายละเอียดมีดังนี้:
 • ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม
 • ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
 • เริ่มต้นเดินระบบบำบัดน้ำเสีย และฝึกอบรม • โครงการจ้างเหมาออกแบบก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและถังเก็บน้ำประปา

  ที่ตั้ง: จังหวัดสมุทรปราการ
  สถานะ: ดำเนินการแล้วเสร็จ
  ระยะเวลา: ก.ย. 47 – เม.ย. 48
  รายละเอียดมีดังนี้:
 • ออกแบบและก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและถังเก็บน้ำประปาขนาด 1,500 ลบ.ม.
 • ^ top
  < back
  บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
  16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
  โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

  Copyright © 2005
  esquare-th.com All Rights Reserved