บริษัท ดับเบิ้ลยู พี จี อี เพชรบุรี จำกัด
โครงการออกแบบ ดำเนินการก่อสร้าง และบริหารงานก่อสร้าง อาคารเทขยะ อาคารควบคุม และทางลาดสำหรับรถขนขยะ

ที่ตั้ง: อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
สถานะ: ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
ระยะเวลา: มีนาคม - ตุลาคม 2561
รายละเอียดมีดังนี้:
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ่อเก็บเชื้อเพลิงและอาคารบำบัดน้ำเสีย

ที่ตั้ง: อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
สถานะ: ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
ระยะเวลา: สิงหาคม 2560 - มีนาคม 2561
รายละเอียดมีดังนี้:
โครงการจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำชะขยะ

ที่ตั้ง: อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
สถานะ: ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
ระยะเวลา: พฤศจิกายน 2559 - กันยายน 2560
รายละเอียดมีดังนี้:

EPC Package

 • Detailed Engineering Design
 • System Construction and Installation
 • Mechanical Completion and Commissioning
 • Performance Test and Training
 • ^ top
  < back
  บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
  โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมล: welcome_to@esquare-th.com

  E-SQUARE FC "One Partner for All Your Problems"


  Copyright © 2005
  esquare-th.com All Rights Reserved