บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด (A Member of BWG Group)
โครงการจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม และนำน้ำเสียปนเปื้อนกลับมาใช้ประโยชน์

ที่ตั้ง: นิคมสหรัตนนคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานะ: สัญญาว่าจ้าง ลว. 26 มีนาคม 2562
ระยะเวลา: กุมภาพันธ์ 2562 - พฤษภาคม 2563
รายละเอียดมีดังนี้:
 • Detailed Engineering Design
 • Plant Construction and Procurement
 • Installation, Test Run and Commissioning
 • โครงการศึกษาและออกแบบ Wastewater Treatment and Used Oil Recovery Plant

  ที่ตั้ง: นิคมสหรัตนนคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  สถานะ: ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
  ระยะเวลา: สิงหาคม - ธันวาคม 2561
  รายละเอียดมีดังนี้:

  ^ top
  < back
  บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
  โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมล: welcome_to@esquare-th.com

  E-SQUARE FC "One Partner for All Your Problems"


  Copyright © 2005
  esquare-th.com All Rights Reserved