บริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการบริหารงานก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย กลุ่มโรงงานบางเลน (3,000 ลบ.ม./วัน)

ที่ตั้ง: อ.บางเลน จ.นครปฐม
สถานะ: สัญญาว่าจ้าง ลว. 22 พฤษภาคม 2562
ระยะเวลา: พฤษภาคม 2562 - เมษายน 2563
รายละเอียดมีดังนี้:
โครงการออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย กลุ่มโรงงานบางเลน (3,000 ลบ.ม./วัน)

ที่ตั้ง: อ.บางเลน จ.นครปฐม
สถานะ: ใบสั่งจ้าง ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
ระยะเวลา: มีนาคม - ธันวาคม 2561
รายละเอียดมีดังนี้:
โครงการออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและบริการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

ที่ตั้ง: อ.บางเลน จ.นครปฐม
สถานะ: ใบสั่งจ้าง ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560
ระยะเวลา: มิถุนายน - ธันวาคม 2560
รายละเอียดมีดังนี้:
โครงการออกแบบและบริหารโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และนำซัลเฟตกลับมาใช้ประโยชน์

ที่ตั้ง: อ.แกลง จ.ระยอง
สถานะ: ยืนยันการว่าจ้าง
ระยะเวลา: สิงหาคม 2559 - มกราคม 2561
รายละเอียดมีดังนี้:

Process Design

 • Biological Treatment by Submerge Membrane Bio Reactor (S-MBR)
 • Sulfate Recovery by Double Step Nanofiltration plus Reverse Osmosis
 • ^ top
  < back
  บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
  โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมล: welcome_to@esquare-th.com

  E-SQUARE FC "One Partner for All Your Problems"


  Copyright © 2005
  esquare-th.com All Rights Reserved